Natură umană şi natură divină


Natură umană şi natură divină

P0213RO 

157 pagini, 2 scheme

16.00 CHF Aggiungere

  Français Deutsch English Italiano Español Português

Fiinţa umană este acea fiinţă ambiguă pe care evoluţia a plasat-o la graniţele lumii animale şi a lumii divine. Ea are deci o dublă natură, şi este important ca ea să conştientizeze această ambivalenţă astfel ca să o poată depăşi

l. Natură umană... sau natură animalică - ll. Natura inferioară, o reflectare inversă a naturii superioare - lll. În căutarea adevăratei noastre identităţi
lV. Cum să depăşim limitele naturii noastre inferioare - V. Soarele, simbol al naturii divine - Vl. Folosiţi-vă de posibilităţile oferite de natura inferioară, punând-o sub control - Vll. Progresul spiritual presupune să oferi naturii superioare condiţii din ce în ce mai bune de exprimare - Vlll. Vocea naturii divine - lX. Omul îşi va găsi împlinirea atunci când îşi va sluji natura sa superioară - X. Cum să înlesnim exprimarea naturii superioare în noi înşine şi în ceilalţi - Xl. Reîntoarcerea omului în Dumnezeu
  • La sessualità forza del cielo
  • «Conosci te stesso» - jnana yoga - vol. 1
  • Vita e lavoro alla Scuola Divina - I
  • L’educazione inizia prima della nascita
  • Le parabole di Gesù interpretate dalla Scienza iniziatica
  • La via del silenzio
  • Un avvenire per la gioventù
  • La verità, frutto della saggezza e dell'amore
  • Omraam Mikhaël Aïvanhov e l'insegnamento della fratellanza - Agnès Lejbowicz
  • La Paneuritmia di Peter Deunov

Sintassi della ricerca sui pensieri

Parola1 Parola2: cerca in almeno una delle due parole.
+Parola1 +Parola2: cerca nelle 2 parole.
"Parola1 Parola2": ricerca sull'espressione tra "".
Parola1*: cerca all'inizio della parola, qualunque sia la fine della parola.
-Parola: la parola dietro - è esclusa dalla ricerca.