Natură umană şi natură divină


Natură umană şi natură divină

P0213RO

157 pagini, 2 scheme

16.00 CHF Aggiungere

  Français Deutsch English Italiano Español Português

Fiinţa umană este acea fiinţă ambiguă pe care evoluţia a plasat-o la graniţele lumii animale şi a lumii divine. Ea are deci o dublă natură, şi este important ca ea să conştientizeze această ambivalenţă astfel ca să o poată depăşi

l. Natură umană... sau natură animalică - ll. Natura inferioară, o reflectare inversă a naturii superioare - lll. În căutarea adevăratei noastre identităţi
lV. Cum să depăşim limitele naturii noastre inferioare - V. Soarele, simbol al naturii divine - Vl. Folosiţi-vă de posibilităţile oferite de natura inferioară, punând-o sub control - Vll. Progresul spiritual presupune să oferi naturii superioare condiţii din ce în ce mai bune de exprimare - Vlll. Vocea naturii divine - lX. Omul îşi va găsi împlinirea atunci când îşi va sluji natura sa superioară - X. Cum să înlesnim exprimarea naturii superioare în noi înşine şi în ceilalţi - Xl. Reîntoarcerea omului în Dumnezeu
 • Per diventare un libro vivente - Elementi autobiografici 1
 • L'alto ideale
 • Linguaggio simbolico, linguaggio della Natura
 • In principio era il Verbo
 • «Conosci te stesso» - jnana yoga - vol.2
 • Natale e Pasqua nella tradizione iniziatica
 • La luce, spirito vivente
 • Natura umana e natura divina
 • Regole d'oro per la vita quotidiana
 • Le porte dell'invisibile