Meditatie Scheppend werken met de gedachte de verbeelding de natuur het lichtMeditatie

SE0003NL  

Formaat 14 x 20 cm - 157 pagina's

  Français Deutsch

‘Als emanatie van de goddelijke Geest die haar heeft gevormd, beschikt de gedachte van de mens over onbe-perkte vermogens. Van deze vermogens kennen we vooral de resultaten die zij meer en meer behaalt op het fysieke vlak door middel van apparaten en materiële middelen. Maar we weten nog lang niet waar de gedachte toe in staat is als het gaat om realisaties in de psychische en spirituele gebieden. Daar is het denken eveneens productief, creatief: het verplaatst elementen, het bouwt op, vernietigt… Het is dus veel meer dan een eenvoudig vermogen, gericht op kennis, begrip en beschouwing: het denken is het instru-ment van onze macht.’

Deel I - De gedachte, instrument van onze macht

Deel II - Wat betekent ‘wakker zijn’?
1. Zodra je wakker wordt
2. Van fysiek water naar spiritueel wate
3. Hoe je nooit tijd verliest
1– Werk en rust
2– Jezelf met nieuwe energie opladen
4. Op elk moment waakzaam zijn
1 – Bewust worden van je innerlijke toestand
2 – Jezelf verplaatsen
3 – Je gebaren beheersen
4 – De zonnevlecht bevrijden
5 – Hoe beelden je kunnen helpen
6 – Over het vriendelijk stemmen van voorwerpen
7 – Het licht
• ons meest geduchte wapen
• ontsteek je innerlijke lampen
• reageren op het onverwachte
5. De voeding, haar invloed op het psychische leven
1 – Het belangrijkste: je innerlijke toestand tijdens het eten
2 – De handen wassen: hoe raak je het voedsel aan
3 – Het vasten: veel meer dan niet eten
6. Maak van elke ontmoeting een zegening
7. In de natuur
1 – Vertrouwd raken met de taal van de natuur en met haar spreken
2 – In het bos
3 – Jezelf openstellen voor heilzame invloeden
4 – De geesten van de vier elementen
5 – In het zicht van bergtoppen
6 – Wassende en afnemende maan
7 – Onder de sterrenhemel
8. De invloed van geluid: muziek beluisteren en zingen
9. Het lijden: een deel van ons kan altijd buiten schot blijven
10. Met mensen omgaan
1 – De blik die je op anderen vestigt
2 – Inzicht krijgen in alle menselijke omstandigheden
3 – Geduld oefenen
4 – Jezelf bevrijden van obsessies
5 – Toegeeflijkheid, een kwaliteit van het hart, maar vooral van het verstand
6 – Let op je woorden
7 – De stem, een weergave van onze innerlijke wereld
8 – Elk menselijk wezen is een cel van het grote kosmische lichaam
11. De overgang van waken naar slapen
12. De toekomst voorbereiden

Deel III - Mediteren, een langdurig leerproces
1. Schep eerst orde in jezelf
2. De aard van het psychische werk goed kennen
3. Mediteren, een praktijk die ons hele wezen aangaat
4. Mentale activiteit, een kwestie van evolutie
5. Maak van meditatie een dagelijkse oefening
6. De aaneenschakeling van onze innerlijke toestanden
7. Elke activiteit kan een spirituele dimensie hebben

Deel IV - Geef de gedachte haar scheppend vermogen terug
1. Word burger van de wereld van de ideeën
2. Het gebied van de stilte
1 – In de kamer van de stilte
2 – Een kaars aansteken
3. De macht van een talisman
4. De zoektocht naar de top
1 – Om de juiste richting te kiezen
2 – Maakt contact met grote geesten mogelijk
3 – Onze ware top: het hoger Zelf
5. Het licht en de kleuren
1 – Het licht, kracht van het grootste belang
2 – Jezelf met licht voeden
3 – Weef draden van licht
4 – Het licht in– en uitademen
5 – Aan de oevers van het licht
6 – Kleuren verbinden ons met geestelijke entiteiten
6. De mantra’s
1 – Een formule herhalen
2 – De lettergreep ‘Om’
3 – ‘Dank U’
7. Vorm een ideaalbeeld van jezelf
8. Muziek: een zachte bries die ons naar nieuwe oevers brengt
9. Het gebedssnoer: hoe we deel uitmaken van een keten zonder begin of einde
10. Voor een houtvuur
1 – Wat we ontvangen via onze handen
2 – Het vuur van de bevrijding
3 – De geesten van het vuur spreken tot ons
11. Bij het beschouwen van een roos
12. Zich voeden: een gewijde handeling
13. Identificatieprocessen
1 – ‘Ik ben Hem’
2 – Zich vereenzelvigen met wat men graag zou bezitten
14. Bij zonsopgang
1 – Bereid je voor de avond ervoor
2 – Zoals op de eerste ochtend van de wereld
3 – Een beeld van de goddelijke volmaaktheid
4 – Plaats de zon in het middelpunt
5 – Net zoals de aarde bij de terugkeer van de lente
6 – Vul je zonnevlecht met het ochtendlicht!
7 – Ook al doezel je nog wat…
8 – Ontvang vruchten van de hoop
9 – De verdeling van de zeven kleuren in het organisme
10 – Het scheppen van nieuwe vormen
11 – Een vonk opvangen
12 – Zich voeden met de zon
13 – De zon, verblijf van ons hoger Zelf
14 – De zonnemens
15 – Wanneer de zon achter wolken schuilgaat
16 – Terugkeren naar je dagelijkse bezigheden
15. De ademhalingsoefeningen, het prana
16. De overgang van het fysieke naar het spirituele gebied
1 – De Kundalinikracht
2 – De chakra’s
3 – Het Haracentrum
17. De mystieke roos
18. De twaalf poorten van ons lichaam
19. Opdat onze liefde voor de medemens zou samenvallen met de liefde voor God
20. Deelnemen aan het werk van de universele Ziel
21. De macht van een collectief bewustzijn
1 – Om de juiste beslissingen te nemen
2 – De toepassing van de laser in het spirituele leven
3 – Zingen in een koor
22. Op het oneindige pad van het licht


  • De gouden sleutel tot het oplossen van de levensproblemen
  • Fleurs et fruits
  • Entretenir la flamme de notre esprit - Le sens du sacrifice - DVD PAL
  • De opvoeding begint voor de geboorte
  • Looking into the Invisible - Intuition, Clairvoyance, Dreams
  • De onzichtbare wereld
  • The Wellsprings of Eternal Joy
  • Le Zodiaque

Syntaxes de recherche sur les pensées

Mot1 Mot2 : recherche sur au moins un des deux mots.
+Mot1 +Mot2 : recherche sur les 2 mots.
"Mot1 Mot2" : recherche sur l'expression  entre " " .
Mot1* : recherche sur le début du mot, quelle que soit la fin du mot.
-Mot : le mot derrière -  est exclu de la recherche.