Natură umană şi natură divină

Collection Izvor

Natură umană şi natură divină

P0213RO

157 pagini, 2 scheme

16.00 CHF Ajouter

  Français Deutsch English Italiano Español Português

Fiinţa umană este acea fiinţă ambiguă pe care evoluţia a plasat-o la graniţele lumii animale şi a lumii divine. Ea are deci o dublă natură, şi este important ca ea să conştientizeze această ambivalenţă astfel ca să o poată depăşi

l. Natură umană... sau natură animalică - ll. Natura inferioară, o reflectare inversă a naturii superioare - lll. În căutarea adevăratei noastre identităţi
lV. Cum să depăşim limitele naturii noastre inferioare - V. Soarele, simbol al naturii divine - Vl. Folosiţi-vă de posibilităţile oferite de natura inferioară, punând-o sub control - Vll. Progresul spiritual presupune să oferi naturii superioare condiţii din ce în ce mai bune de exprimare - Vlll. Vocea naturii divine - lX. Omul îşi va găsi împlinirea atunci când îşi va sluji natura sa superioară - X. Cum să înlesnim exprimarea naturii superioare în noi înşine şi în ceilalţi - Xl. Reîntoarcerea omului în Dumnezeu
  • Méditations au lever du soleil
  • CD - L'importance de l'ambiance
  • 3 CD - L'enfant sa naissance se prépare d'abord dans le plan spirituel
  • Éveiller notre étincelle divine
  • Le Message de la Fleur - Les sentiers de la métamorphose
  • Hiérarchie cosmique et loi de l´évolution - DVD PAL
  • L’intuition, faculté de notre Moi supérieur - DVD PAL
  • La liberté, victoire de l'esprit