Spiritueel leven – 115 gouden regelsNiets is zo moeilijk voor de mens als aan de geest zijn terechte plaats te geven, namelijk de eerste. Behalve voor enkele grote heiligen en mystici, hebben pogingen daartoe bij de meeste mensen geleid tot mislukking, gepaard aan wanhoop en psychische ontwrichting.
Omraam Mikhaël Aïvanhov, die als pedagoog pur sang met beide benen op de grond blijft, neemt daarom de alledaagse handelingen van de mens als uitgangspunt en toont aan, dat juist daarin de waarachtige spiritualiteit wordt verankerd.
Zijn helder geformuleerde 115 ‘gouden regels’ leggen er de basis voor en maken van dit boek –met praktisch trefwoordenregister– een handboek voor eenieder, die zijn leven wil funderen op spirituele uitgangspunten.

Het kostbaarste goed: het leven Het materiële en het spirituele leven met elkaar verzoenen
Uw leven wijden aan een subliem doel
Het dagelijks leven: een materie die door de geest getransformeerd moet worden
Beschouw de voeding als een yoga
De ademhaling
Hoe u weer op krachten kunt komen
Liefde maakt onvermoeibaar
De technische vooruitgang maakt de mens vrij voor spiritueel werk
Richt uw innerlijk huis in
De uiterlijke wereld weerspiegelt uw innerlijke wereld
Bereid de toekomst voor door juist in het heden te leven
Proef de volheid van het heden
Het belang van het begin
Je bewust worden van je mentale gewoonten
Aandacht en waakzaamheid
Je houden aan een spirituele richting
Meer nadruk leggen op de praktijk dan op de theorie
De voorkeur geven aan morele kwaliteiten boven talent
Tevreden zijn met je lot en ontevreden zijn met jezelf
Spiritueel werk blijft nooit zonder resultaat
Het herstel van ons fysieke, astrale en mentale lichaam
Zoek elke dag uw spiritueel voedsel
Regelmatig uw leven herzien
Stem doel en middelen op elkaar af
Herstel uw vergissingen snel
Sluit de deur voor lagere entiteiten
Uw gedachten bepalen uw daden
Onze inspanningen tellen meer dan de resultaten
Mislukkingen aanvaarden
De verbeelding als methode om aan zichzelf te werken
Muziek als hulp bij spiritueel werk
De heilzame invloed van een spirituele gemeenschap
Reken enkel op uw werk
Leef poëtisch
Jezelf goed kennen om goed te handelen
Zet bewust de eerste stap
Vermijden om je ongenoegen te uiten
Niet met lege handen anderen tegemoet treden
De hand, instrument voor communicatie en uitwisseling
Laat uw blik het goddelijk leven uitstralen
Niet spreken over uw zorgen en verdriet
Vermijd kritiek – Het positieve woord
Wees voorzichtig met uw woorden
Iedere belofte schept een band
Het magische woord
Het levende contact met de natuur
Niet kiezen voor het gemak, maar voor wat onze evolutie dient
Wij gaan vooruit dankzij datgene wat ons weerstand biedt
Niet vluchten voor inspanningen en verantwoordelijkheden
Verontschuldigingen zijn niet genoeg,je moet je fouten herstellen
In moeilijkheden wordt inzicht ontwikkeld
Een sleutel voor elk probleem
Niet blijven stilstaan bij de onaangename dingen van het leven
Het lijden is een waarschuwing
Danken bij beproevingen
De beproevingen verplichten ons om onze eigen mogelijkheden te ontginnen
Eraan denken dat het lijden voorbijgaand is
Naar boven kijken
De methode van de glimlach
De methode van de liefde
De les van de pareloester
Weet uw geluk te delen
De oefening van beheersing in relaties
Problemen oplossen met liefde en niet met geweld
Leer de wet van de gerechtigheid te overstijgen
Wees in staat tot onbaatzuchtige gebaren
Gebruik uw sympathieën om moed te vatten en uw afkeer om sterker te worden
Het nut van vijanden
Het kwaad transformeren
De echte vijanden bevinden zich in onszelf
Het goede in anderen naar boven halen
Leef met liefde
Word als een bron
De Hemel heeft ons rijkdommen geschonken om te leren edelmoedig te zijn
Vergeet uw vijanden door te denken aan uw vrienden
Zich wapenen tegen kritiek
Zich in anderen kunnen inleven
Enkele raadgevingen aangaande de kinderen
De macht van het onbaatzuchtige woord
Verdiep u in een waarheid voor u erover spreekt
Begin met zelf wijzer te worden
De zon, toonbeeld van volmaaktheid
Het geheim van de ware psychologie
Zoek voorbij het uiterlijk van de mensen naar hun ziel en hun geest
Liefhebben zonder gevaar voor anderen
Liefhebben zonder gevaar voor onszelf
Door bij God rijkdom te vergaren kun je de schepselen helpen
Liefde moet stromen
De liefde draagt haar beloning in zich
Wie zich kan openen voor anderen, kent geen eenzaamheid
Enkel de goddelijke aanwezigheid kan de menselijke ziel echt vervullen
De tocht door de woestijn
Zuiverheid maakt het contact met de goddelijke wereld mogelijk
De Hemel antwoordt alleen op lichtende signalen
Dankbaarheid: de sleutel tot geluk
Weten hoe aan het kwaad te ontsnappen
De veiligste toevlucht: het gebed
De spirituele vreugden opnieuw beleven
Standvastig blijven
Hoe te herkennen of iemand een goede invloed op u heeft
Zich openstellen voor heilzame invloeden
De invloed van kunst
Gebruik voorwerpen bewust en met liefde
Plaatsen en voorwerpen inwijden
Overal waar wij gaan laten wij sporen achter
Onze invloed op de mensen en op de gehele schepping
Wij zijn vrij om invloeden aan te nemen of te weigeren
Zich zuiveren van alles wat indringers kan voeden
Zichzelf opdragen aan de lichtende geesten
Zich in dienst stellen van de Hemel om Zijn bescherming te genieten
Een echte talisman
De beste bescherming: de aura
Ons evenwichtspunt: de Heer
Wijd uw hart aan God
INDEX


  • De opvoeding begint voor de geboorte
  • De yoga van de voeding
  • De seksuele kracht of de gevleugelde draak
  • In naam van de duif: innerlijke vrede, wereldvrede
  • Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek
  • De ware leer van Christus
  • De dierenriem, sleutel tot mens en universum
  • De macht van de gedachte
  • Harmonie en gezondheid
  • De onzichtbare wereld

Syntaxes de recherche sur les pensées

Mot1 Mot2 : recherche sur au moins un des deux mots.
+Mot1 +Mot2 : recherche sur les 2 mots.
"Mot1 Mot2" : recherche sur l'expression  entre " " .
Mot1* : recherche sur le début du mot, quelle que soit la fin du mot.
-Mot : le mot derrière -  est exclu de la recherche.