De mysteriën van Jesod


De mysteriën van Jesod Feuilleter

C0007NL

300 pag. Illustraties

32.00 CHF Ajouter

  Français English Deutsch Italiano Español Português

Jesod, de negende sefira in de kabbalistische Boom des Levens, is het symbool van het zuivere leven. Door de zuiverheid als uitgangspunt van zijn spiritueel onderricht te nemen (Jesod betekent 'basis' in het Hebreeuws), geeft Omraam Mikhaël Aïvanhov in onze tijd nieuwe inhoud en betekenis aan de oude inwijdingstraditie en verrijkt deze met talloze van zijn eigen ontdekkingen. Zelf heeft hij eindeloos geoefend en geëxperimenteerd met de leefregels en oefeningen die ons aanreikt, slechts met het doel de mens te bevrijden en in hem de vitale en harmonische krachten van het goddelijke Leven te doen ontwaken.

I Jesod weerspiegelt de deugden van de andere Sefiroth
Hoe de zuiverheid begrijpen
De voeding, uitgangspunt voor het bestuderen van de zuiverheid
Onderscheid maken
De zuiverheid en het geestelijk leven
De zuiverheid en de drie werelden
De levensstroom
Vrede en zuiverheid
De magische krach van het vertrouwen
De zuiverheid van het woord
Zich verheffen om de zuiverheid te vinden
‘Zalig zijn de zuiveren van hart…’
De poorten van het hemelse Jeruzalem

II Liefde en seksualiteit
De zonde tegen de Heilige Geest is een zonde tegen de liefde

III Aanvullende beschouwingen
De bron
Het vasten
Hoe moet men zich wassen
Het ware doopsel
Hoe moet men werken me de engelen van de vier elementen tijdens de ademhaling

Bijlage: illustratie - de boom des levens"
  • De gouden sleutel tot het oplossen van de levensproblemen
  • De nieuwe aarde
  • De opvoeding begint voor de geboorte
  • De yoga van de voeding
  • Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek
  • De ware leer van Christus
  • Geheimen uit het boek van de natuur
  • De dierenriem, sleutel tot mens en universum
  • De macht van de gedachte
  • Harmonie en gezondheid

Syntaxes de recherche sur les pensées

Mot1 Mot2 : recherche sur au moins un des deux mots.
Mot1 Mot2 : recherche sur les 2 mots.
"Mot1 Mot2" : recherche sur l'expression  entre " " .
Mot1* : recherche sur le début du mot, quelle que soit la fin du mot.
-Mot : le mot derrière -  est exclu de la recherche.