Catalogo

Libri
Diversi
 

Ernæringens yoga

Collection Collezione Izvor

Ernæringens yoga

P0204NO

135 s.

16.00 CHF Aggiungere

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands Românã Arabic

Dette er ingen kostholdsbok; den har faktisk lite å gjøre med kosthold. Mesteren Omraam Mikhael Aivanhov lærer oss at vår holdning overfor ernæring er mye viktigere enn hva vi spiser eller hvor mye vi spiser. Han bringer tilbake den mystiske betydningen måltidet fikk da nattverden ble innstiftet. Selv den leseren som er fremmed for det mystiske aspektet, vil innse at vår holdning overfor maten kan føre til en dypere forståelse av forholdet mellom mennesket og natruren. Naturen gir mennesket mat, og hvis menneskets tanker og følelser er samstemte med naturen, blir det i stand til å trekke ut fra sin fysksike føde de subtile elementene som er nødvendige for at mennesket skal kunne springe ut i full blomst.

1. Å spise er en handling som angår hele mennesket
2. Hrani yoga
3. Maten er et kjærlighetsbrev fra skaperen
4. Valget av mat
5. Vegetarisme
6. Ernæringens moral
7. Faste
Faste - en renselsesmetode
Faste - en annen måte å ernære seg på
8. Om nattverden
9. Velsignelsens betydning
10. Åndens arbeid på materien
11. Utvekslingenes lov
 • >
 • La Seconda Nascita - amore, saggezza, verità
 • L'Acquario e l'arrivo dell'Età d'Oro **
 • Vita e lavoro alla Scuola Divina - I
 • Verso una civiltà solare
 • La filosofia dell'Universalità
 • I segreti del libro della natura
 • Regole d'oro per la vita quotidiana
 • Un avvenire per la gioventù
 • Camminate finché avete la luce

\r\n