Mennesket, herre over sin skjebneHvorfor blir man født i et bestemt land og i en bestemt familie? Hvorfor er noen friske, intelligente, rike og mektige, mens andre har en funksjonshemming eller opplever andre hindringer i livet? Hva er opprinnelsen til og meningen med de båndene som vi knytter til andre mennesker, ofte uten at vi er klar over det? Selv et menneske som anser seg for å være fullstendig fritt, må finne seg i sin skjebne fordi han eller hun ikke tar hensyn til de lovene som styrer skjebnen. Når en mester åpenbarer disse lovene for displene sine, hjelper han dem ikke bare med å rydde opp i det nettverk av tråder som kompliserer tilværelsen deres, men han gir dem også muligheten til selv å bli herre over sin skjebne.

1. Loven om årsak og virkning
2. ""Du skal skille det fine fra det grove""
3. Utvikling og skapende arbeid
4. Menneskelig rettferdighet og guddommelig rettferdighet
5. Loven om innbyrdes forhold
6. Naturlover og morallover
7. Naturens hukommelse, loven om registrering
8. Reinkarasjon


  • «Cherchez le Royaume de Dieu et sa Justice» - cartonné
  • La science de la vie
  • 3 CD - L'enfant sa naissance se prépare d'abord dans le plan spirituel
  • Vous voulez vous enrichir ? Donnez !
  • DVD NTSC - LA PRIERE, LES BIENFAITS DE LA COLLECTIVITE
  • 5 Fables de la Sagesse et de l'Amour (par Claire Chanteperle)
  • Rêves d'enfants (par Marie-Louise Delassus)
  • La liberté, victoire de l'esprit
  • L'Arbre séphirotique
  • Le Mystère de la Lumière par Georg Feuerstein

Syntaxes de recherche sur les pensées

Mot1 Mot2 : recherche sur au moins un des deux mots.
+Mot1 +Mot2 : recherche sur les 2 mots.
"Mot1 Mot2" : recherche sur l'expression  entre " " .
Mot1* : recherche sur le début du mot, quelle que soit la fin du mot.
-Mot : le mot derrière -  est exclu de la recherche.