Omul spre victoria destinului său

Collection Izvor

Omul spre victoria destinului său

P0202RO

192 pagini

16.00 CHF Ajouter

  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Ca să ajungă stăpânul propriului destin, omul trebuie să înţeleagă că legile care guvernează viaţa sa fizică, psihică şi spirituală sunt analoge cu legile care guvernează universul

I. Legea cauzelor şi a consecinţelor - II. «Vei separa subtilul de grosier» - III. Evoluţie şi creaţie - IV. Justiţie umană şi justiţie divină - V. Legea corespondenţelor – VI. Legea naturii şi legile morale – VII. Legea înregistrării – VIII. Reîncarnarea.
  • Langage symbolique, langage de la Nature
  • Concert en Bulgarie
  • Chorale féminine
  • CD - La nutrition une science encore méconnue
  • 2 CD - L'amour, source des énergies
  • DVD NTSC - L'ESPRIT ET LA MATIERE, comment les harmoniser en nous
  • La liberté, victoire de l'esprit
  • Nouvelle lumière sur les Évangiles
  • Qu'est-ce qu'un fils de Dieu ?
  • Pensées Quotidiennes 1999

\r\n