Viaţa psihică: elemente şi structuri

Collection Izvor

Viaţa psihică: elemente şi structuri

P0222RO

192 pagini, 4 scheme

16.00 CHF Ajouter

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands

„Cunoaşte-te pe tine însuţi...“ Cum să interpretăm această formulă înscrisă pe frontispiciul templului din Delfi ? A te cunoaşte înseamnă să devii conştient de diferitele corpuri din care eşti zămislit, de la cele mai grosiere până la cele mai subtile, de principiile care însufleţesc aceste corpuri, de nevoile existente şi de stările de conştiinţă care le corespund

l. Cunoaşte-te pe tine însuţi – II. Tabloul sinoptic – III. Mai multe suflete şi mai multe corpuri – IV. Inimă, intelect, suflet, spirit – V. Exersarea voinţei – VI. Corp, suflet, spirit – VII. Cunoaştere exterioară, cunoaştere interioară – VIII. De la intelect la inteligenţă – IX. Adevarata iluminare – X. Corpul cauzal – XI. Conştiinţa – XII. Subconştientul – XIII. Eul superior.
  • Langage symbolique, langage de la Nature
  • Concert en Bulgarie
  • Chorale féminine
  • CD - La nutrition une science encore méconnue
  • 2 CD - L'amour, source des énergies
  • DVD NTSC - L'ESPRIT ET LA MATIERE, comment les harmoniser en nous
  • La liberté, victoire de l'esprit
  • Nouvelle lumière sur les Évangiles
  • Qu'est-ce qu'un fils de Dieu ?
  • Pensées Quotidiennes 1999

\r\n