Mennesket, herre over sin skjebne


Mennesket, herre over sin skjebne Sfogliare

P0202NO  

199 s.

16.00 CHF Aggiungere

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands Românã Arabic

Hvorfor blir man født i et bestemt land og i en bestemt familie? Hvorfor er noen friske, intelligente, rike og mektige, mens andre har en funksjonshemming eller opplever andre hindringer i livet? Hva er opprinnelsen til og meningen med de båndene som vi knytter til andre mennesker, ofte uten at vi er klar over det? Selv et menneske som anser seg for å være fullstendig fritt, må finne seg i sin skjebne fordi han eller hun ikke tar hensyn til de lovene som styrer skjebnen. Når en mester åpenbarer disse lovene for displene sine, hjelper han dem ikke bare med å rydde opp i det nettverk av tråder som kompliserer tilværelsen deres, men han gir dem også muligheten til selv å bli herre over sin skjebne.

1. Loven om årsak og virkning
2. ""Du skal skille det fine fra det grove""
3. Utvikling og skapende arbeid
4. Menneskelig rettferdighet og guddommelig rettferdighet
5. Loven om innbyrdes forhold
6. Naturlover og morallover
7. Naturens hukommelse, loven om registrering
8. Reinkarasjon
  • Per diventare un libro vivente - Elementi autobiografici 1
  • La morte e la vita nell'aldilà
  • I due alberi del Paradiso
  • «Conosci te stesso» - jnana yoga - vol. 1
  • La nuova religione solare e universale (I)
  • I Frutti dell'Albero della Vita
  • Il dovere di essere felici
  • La via del silenzio
  • L'amore più grande della fede
  • Omraam Mikhaël Aïvanhov e l'insegnamento della fratellanza - Agnès Lejbowicz

Sintassi della ricerca sui pensieri

Parola1 Parola2: cerca in almeno una delle due parole.
+Parola1 +Parola2: cerca nelle 2 parole.
"Parola1 Parola2": ricerca sull'espressione tra "".
Parola1*: cerca all'inizio della parola, qualunque sia la fine della parola.
-Parola: la parola dietro - è esclusa dalla ricerca.