Et nytt lys på evangeliene

Reihe Taschenbuchreihe Izvor

Et nytt lys på evangeliene Blick ins Buch

P0217NO

178 s. 9 ill.

16.00 CHF Hinzufügen

  Français Deutsch English Italiano Español Português Românã Russian

Det som først og fremst slår en med evangeliene, er deres fortellende form. Selv om de utelater store deler av biografien til Jesus, forteller de ofte detaljert om dagliglivet hans. Læren hans blir ofte fremstilt i form av lignelser. Det som er svært interessant ved Omraam Mikhael Aivanhovs tokningsmetode, er at han ser på disse korte fortellingene, enten de er symbolske eller de er hentet fra Jesu liv, som eksempler på ulike psykologiske situasjoner. De ti jomfruene som blir invitert til bryllupsfesten, den rike mannen som ba om regnskap fra forvalteren sin, husbonden som skulle leie inn folk til å arbeide i vingården sin, men også disiplene som ble livredde i stormen og som vekket Jesus som lå og sov i båten, spørsmålet om hva man skal betale i skatt til Cæsar... Disse historiene blir avkledd sitt anekdotiske og billedlige ytre med dets begrensede rekkevidde, og de fremstår som evige sannheter om vårt indre liv hvor de motstridende kreftene i ånden og materien blir stilt opp mot hverandre og forenet.

I ""Man fyller ikke ny vin i gamle skinnsekker""
II ""Hvis dere ikke blir som barn""
III Den utro forvalteren
IV ""Samle dere skatter""
V ""Gå gjennom den trange port""
VI ""Den som er på taket, må ikke gå ned…""
VII Jesus stiller stormen
VIII ""De første skal bli de siste""
IX Lignelsen om de fem kloke og de fem uforstandige jomfruene
X ""Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud""
  • Der Tod und das Leben im Jenseits
  • Das Gebet
  • Der spirituelle Mensch in der Gesellschaft
  • Auf dem Weg zur Sonnenkultur
  • Der Mensch erobert sein Schicksal
  • Die Erziehung beginnt ...
  • Die Sexualkraft oder der geflügelte Drache
  • Saaten des Glücks
  • Das Licht und die Farben - Kräfte der Schöpfung
  • Wege des Lichtes - Biografie Omraam Mikhael Aivanhov, L-Marie Frenette

\r\n