Mennesket, herre over sin skjebneHvorfor blir man født i et bestemt land og i en bestemt familie? Hvorfor er noen friske, intelligente, rike og mektige, mens andre har en funksjonshemming eller opplever andre hindringer i livet? Hva er opprinnelsen til og meningen med de båndene som vi knytter til andre mennesker, ofte uten at vi er klar over det? Selv et menneske som anser seg for å være fullstendig fritt, må finne seg i sin skjebne fordi han eller hun ikke tar hensyn til de lovene som styrer skjebnen. Når en mester åpenbarer disse lovene for displene sine, hjelper han dem ikke bare med å rydde opp i det nettverk av tråder som kompliserer tilværelsen deres, men han gir dem også muligheten til selv å bli herre over sin skjebne.

1. Loven om årsak og virkning
2. ""Du skal skille det fine fra det grove""
3. Utvikling og skapende arbeid
4. Menneskelig rettferdighet og guddommelig rettferdighet
5. Loven om innbyrdes forhold
6. Naturlover og morallover
7. Naturens hukommelse, loven om registrering
8. Reinkarasjon
>

  • DIE NAHRUNG, ein Liebesbrief des Schöpfers
  • Menschliches und göttliches Wort
  • Die Kräfte des Lebens - Band 5
  • Der Schlüssel zur Lösung der Lebensprobleme - Band 11
  • Das Gesetz der Einprägung - Wie man den Frieden finden kann
  • Der Sinn des Opfers - Die Flamme des Geistes unterhalten
  • Das Egregore der Taube - Innerer Friede und Welfriede
  • Geistiges und künstlerisches Schaffen
  • Feuer und Wasser - Wunderkräfte der Schöpfung
  • Söhne und Töchter Gottes

Syntax der Gedankenforschung

Wort1 Wort2: Suchen Sie nach mindestens einem der beiden Wörter.
+Wort1 +Wort2: Suche nach den 2 Wörtern.
"Wort1 Wort2": Suche nach dem Ausdruck zwischen "".
Wort1*: Suche am Wortanfang, unabhängig vom Wortende.
-Wort: das Wort dahinter - wird von der Suche ausgeschlossen.